EURÓPAI MAGYAR EMBERJOGI ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPA

HÍREK ARCHÍVUM 2008-2009

2008.10.10 KÖZLEMÉNY

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács küldöttségének2008. november 10–13. között tett brüsszeli látogatásáról

A  2009 Február 9.-én tartott sepsiszentgyörgyi nagygyűlés résztvevőinek petíciója.  

A petíciót átadták Románia Államelnöki Hivatalának,Románia Kormányának és az Európai Parlamentnek

2009.12.17 Sajtóközlemény : Békés Tüntetés a Szlovák Nagykövetség előtt. 

 

Dátum: 2008  dec.17-én 20:00  órától Helyszín: Hollandiai Szlovák nagykövetsége Hága Parkweg 1, 2585 JG

HETI VÁLASZ: A SZLOVÁK NACIONALIZMUS EURÓPA BELÜGYE - INTERJÚ   Bernd Posselt Úrral, a bajor Keresztény Szociális Unió (CSU) Európai Uniós képviselőjével. Bernd Posselt a nemzetközi Páneurópai Unió elnökségi tagja, illetve a szülőföldjükről elűzött németek érdekképviseletének elnöke. A politikus a Heti Válasznak adott interjújában megkérdőjelezi a magyarfaló Ján Slota elmeállapotát, és Dél-Tirol példájával arra buzdítja a magyarokat: a végsőkig küzdjenek felvidéki honfitársaik jogaiért.

Nincsenek kétnyelvű utcanevek Nagyváradon

Egy kormányrendelet garantálja a kétnyelvű utcaneveket a kisebbségek számára. Sőt a városi tanács is megszavazta, hogy a huszonhat százalékban magyarlakta Nagy-
váradon magyarul is kiírják az utca, tér elnevezéseket.

2008. december 17-én délben, az Európai Parlament ünnepélyes ülése keretében adták át jelképesen a Szaharov-Díjat Hu Csia kínai emberi jogi harcosnak.  Tőkés László EP-képviselő alkalmi beszédében a „kulturális forradalom” borzalmainak  országa és a Ceausescu-féle falurombolás Romániája, ezen összefüggésben pedig a tibeti nép és az erdélyi magyarság sorsa között vont párhuzamot – az 1989-es Tiananmen- téri lázadás,  valamint a temesvári felkelés közelgő 20. évfordulója viszonylatában

Az egyház újabb szabotázsakciója a moldvai magyar oktatás ellen :

Kezdjük az elejétől. Én, Major Emőke, zilahi születésű román állampolgár, 2008 őszén eldöntöttem, hogy csatlakozom a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége oktatási tevékenységéhez, és eljövök egy csángó faluba „magyart tanítani”.

2008.12.03-án Tőkés László  és Sógor Csaba a Dalai Lámával találkozott

A Dalai Láma – polgári nevén: Tenzin Gyatso –, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december 3-án látogatást tett Brüsszelben, az Európai Parlamentben.

E.P. szubszidiaritás és önrendelkezés a nemzeti kisebbségeknek

A szubszidiaritás és az önrendelkezés elvei jelentik a leghatékonyabb eszközt a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak kezelésére” – áll az EP szerdán elfogadott emberi jogi jelentésében. Fel kell számolni a romák szegregálását, biztosítani kell az anyanyelv használatához való jogot, és hosszú távú bevándorlási politikát kell kialakítani az EU-ban – áll még a szövegben. A jelentés a meleg párok megkülönböztetésének megszüntetését is kéri.

Helységnévtáblák magyar feliratait rongálták meg a Vajdaságban

 Újabb helységnévtáblán festették át a magyar feliratot a szerbiai Vajdaságban - tájékoztatott honlapján a szenttamási (Srbobran) Emberi Jogi Központ (EJK). Ezúttal az óbecsei (Becej) helységnévtábla magyar felirata vált a rongálók célpontjává.

2009.12.02 Támogassa az alapítványt

Alapítványunk december folyamán levelet küld ki potenciális szimpatizánsoknak. Alapítványunkat az alábbi bankszámlára átutalt anyagi támogatásával segítheti: Giro 40 78 571   t.n.v. ECHRHCE. Az alapítványunk számlájára átutalt adományokat levonhatja a holland jövedelmi adójából.   További információk itt

2009.12.03 Szlovéniai kétnyelvűség

A Szlovákiából érkező negatív hírek mellett pozitív példával is találkozunk a térségben. Szlovéniában, Szlovákiához hasonlóan szintén él egy kis autonóm magyar kisebbség a magyar határ mellett. Szlovákiával ellentétben Szlovénia az etnikai megbékélést szorgalmazva az európai civilizációt követi. Az egyetlen kérdés az, hogy miért nem lehetséges ez Szlovákiában, Romániában vagy Szerbiában.  További információk itt

2009.12.04  Zoetermeer, Epe, Ablasserdam, Schouwen – Duiveland, Dinkelland és Gennep nem válaszol az elküldött levelünkre

Szeptember 21-én alapítványunk levelet küldött az alábbi hollandiai közösségeknek: Zoetermeer, Epe, Ablasserdam, Schouwen – Duiveland, Dinkelland és Gennep. Ezek a közösségek testvérvárosi kapcsolatot tartanak fenn különböző szlovákiai településsel. A 2009. szeptember 1-én meghozott nyelvtörvény értelmében Szlovákia területén egy más nyelv használata büntetést vonhat maga után, és ez a büntetés elérheti az 5000 eurót is. A szlovákiai nyelvtörvény értelmében tehát a holland közösségeknek a szlovákiai településekkel való kapcsolattartása lehetetlenné válik. Az elküldött levelet itt olvashatja el. (holland nyelvű) Mind a mai napig egyik hollandiai közösségtől sem kaptunk választ.

2009.12.04 Az Európai Unió keretén belül létező állami rasszizmus elleni kampány

2009. december 1-én alapítványunk kampányt indított a szlovák állam intézményes keretein belül létező rasszizmus ellen. Csakis az emberi jogok jelenthetik azt az alapot, amelyre egy közös Európa épülhet. Több információ itt

2009.12.04 Levél Kolozsvár polgármesterének, Sorin Apostu Úrnak.

 

Az alapítvány 2009 december 4-én elküldött levelére még nem érkezett válasz. Az alapítvány arra kérte a polgármestert, hogy távolítsa el a város szélén található diszkrimináló táblákat. A levelet itt olvashatja el.

2009.12.18 A KIA megszegi a szlovák nyelvtörvényt, a szlovák hatóságok viszont nem büntetetik meg.

A KIA Motors S.r.o. személygépkocsikat gyárt a szlovákiai Zsolnán. Ennek a városnak Jan Slota volt a polgármestere 1990-től 2006-ig. Úgy tűnik, hogy a KIA egy különleges helyzetben van, (amint a következő példákból kiderül,) hiszen folyamatosan nem tartja be a szlovák nyelvtörvényt. Itt olvashatja el a KIA vezérigazgatójának, In-Kyu Bae Úrnak küldött levelünket.  

2009.01.17  Románia nem tartja be a közigazgatási törvényeket

Romániában a magyar ajkú lakosság törvény szerint használhatja az anyanyelvét a közigazgatásban mindazokon a településeken, ahol a magyar nyelvű lakosság meghaladja a 20 százalékos küszöböt. A 215/ 2001 közigazgatási törvény kötelezi a kétnyelvű táblák kihelyezését is ezeken a településeken.  A Kolozs megyei Tordaszentlászló község lakosságának majd 50 százaléka magyar anyanyelvű. Ennek ellenére a tordaszentlászlói rendőrség épületén egy magyar szót sem lehet találni. Ez azt jelenti, hogy a romániai hatóságok már nyolc éve, a fent említett törvény érvénybe lépése óta, nem tartják be ezeket a törvényeket. Alapítványunk levélben kéri a tordaszentlászlói rendőrséget a romániai közigazgatási törvények betartására.

2009.01.23  Hollandiai községek szlovákiai testvérvárosai

Egy emlékeztető levél és néhány telefonhívás után a következőket tudtuk meg.  Epe község 2009 októberében megszűnt a testvérvárosi kapcsolat Rajec-cel. Ablasserdam község nevében Veerman úrtól, a felelős kapcsolattartótól, a következőket tudjuk meg: Szered községgel való kapcsolattartás teljes mértékben angol nyelven történik. Üzletekben és nyilvános helyeken angolul kommunikálnak, a nyelvtörvény semmilyen formában nem befolyásolta a kapcsolattartást. Az emberek közötti kommunikálás a szív nyelvén történik, és ennek vokális eszköze ebben a testvérvárosi kapcsolatban az angol nyelv. A Schouwen Duiveland községnek már nincs testvér kapcsolat Námesztoval, mert ezt a Pontes Pieter Zeeman iskola vette át.  A Gennep község szóvivője, Groenen asszony közölte velünk, hogy ebben a pillanatban nem látnak okot arra, hogy megszüntessék a kapcsolatot Gölnicbányával. Egy emlékeztető levelet küldtünk a felelős kapcsolattartó személyeknek Zoetermeerbe, amelynek Nyitrával van testvérvárosi kapcsolata, és Dinkkellandbe, amelynek testvértelepülése Liptószentmiklós. A holland alkotmány 90. paragrafusa kötelezi a nemzetközi jog elősegítését. Az európai emberjogi szerződés 12. pontja tiltja a faji, etnikumi vagy nyelvi alapon történő diszkriminációt.

2010.01.24 A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata példaértékű a romániai és szlovákiai magyar anyanyelvű lakosság számára  Hollandiában, Romániához hasonlóan, létezik egy kisebbségi nyelv, a fríz, amelyet az ország északi részén, Frízországban beszéli egy majd félmillió fős autonóm kisebbség. A hollandiai joggyakorlatról szóló tanulmányt itt olvashatja.

2010.01.25 Köszönjük a támogatást.    Ez úton szeretnénk megköszönni az anyagi támogatást, a bíztatást, a jó szót, amellyel alapítványunk munkáját támogatták.

Március 3. 2010 Kia Motors Szlovákia minden nyelven hallgat.

A szlovákiai Kia gyár vezetőségétől a mai napig nem kaptunk választ a 2009 decemberében elküldött levelünkre. Így kérdésünket továbbítottuk a hollandiai Kia Motors vezetőségének. Levünket itt olvashatja.

Március 4. 2010 Közép Európa nem szabadul kommunista múltjától.

 1989-ben leomlott a Berlini Fal, és megszűnt a vasfüggöny, amely átszelte Európát. A volt Szovjetunió által megszállt államoknak a központosított tervgazdálkodását felváltotta a szabad piacgazdálkodás, és a diktatúrákat felváltotta a demokrácia. De vajon valóban következetes módon hajtották véghez ezeket a változtatásokat? Amennyiben a kommunista diktatúrának a lényegét szeretnénk összefoglalni, akkor a meghatározás az lenne, hogy a szabadság hiánya. Ennek megvalósítására használt eszköz az embereknek a titkosszolgálat által történő állandó megfigyelése volt. A legátlagosabb személyekről többoldalas dossziékat vezettek. Mind a mai napig Csehország volt az egyetlen állam, amely nyíltan szembenézett a kommunista múltjával, és a cseh titkosszolgálat minden dossziéját nyilvánosságra hozta. Nem így Magyarország vagy Románia. Mind a mai napig léteznek titkos akták, melyek olyan információkat tartalmaznak, amelyek által különböző személyek zsarolhatók lennének, csak nagy ritkán kerülnek nyilvánosságra információtöredékek. Tőkés László Európai Parlamenti képviselő nemrég nyilvánosságra hozott egy listát, amely azoknak a titkos szolgálati ügynökök nevét tartalmazza, akik őt megfigyelés alatt tartották. Több mint 200 titkos ügynöknek a neve, akik a Securitate-nak dolgoztak. A listát megtekintheti itt.

Március 8. 2010 Az öt temerini fiú

Szerbia egyike az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak. A Szerbiában előforduló, az emberi jogokat durván sértő történések miatt meg kell akadályozni Szerbiának az Európai Unióhoz való csatlakozását. A temerini fiúk esete arról tanúskodik, hogy a szerbiai bíróságok gátlástalanul olyan döntéseket hoznak, amelyeket nagy mértékben befolyásol a gyanúsítottak nemzetisége. Az öt temerini fiú egy szerbiai bíróságtól aránytalanul nagy büntetést kapott. A bíróság soha nem tudta elhárítani annak a gyanúját, hogy az ítélet több mint a törvény tárgyszerű és független alkalmazása, éspedig az autonóm magyar kisebbségnek címzett figyelmeztetés. Az elmúlt években, Szerbiában több erőszakos cselekvés is előfordult, amely az autonóm magyar kisebbség ellen irányult.  Bővebb információt itt talál.

Március 10. 2010 Moldávia illegális elcsatolása etnikai feszültségekhez vezet.

Az első és második világháború következményeként alakultak ki Európa jelenlegi határai. Ezek a határok figyelmen kívül hagyták az etnikai vagy nyelvi határokat. Ezen határok megrajzolására az 1947-es párizsi békeszerződés keretei között került sor, a szövetségesek parancsai alapján. Ehhez hasonlóan a 90-es években is köttettek európai szerződések, amelyek az autonóm kisebbségek nyelvi jogait biztosítják. Összefoglalva a következőket lehet állítani: Európában két alapelv létezik, a határokat és az autonóm nyelveket nem lehet önkényesen megváltoztatni. Románia e két alapelv egyikét sem tartja be. Azáltal hogy a Román kormány moldáv állampolgároknak illegálisan román útleveleket ad, a párizsi békeszerződés feltételeit sérti meg.  Románia nem biztosítja azokat a nyelvi jogokat, amelyek a romániai polgárokat megilletnek.  Az Európai Unió előtti csatlakozásig Románia betartotta a rá vonatkozó szerződéseket. Bővebb információt itt talál.

Március 10. 2010 A szlovák nyelvtörvény lehetetlenné teszi egy hollandiai gimnázium látogatását Szlovákiába.

A Pontes Pieter Zeeman diákjai márciusban meglátogatják a namestovoi partner iskolájukat Szlovákiában. A szlovák nyelvtörvény értelme szerint illegális a holland vagy angol nyelv használata, mivel Szlovákiában sehol nem él egy holland vagy angol kisebbség.  Ennek ellenére a szlovák hatóságok valószínűleg nem fogják felelősségre vonni a hollandiai diákokat.  A dél szlovákiai magyar lakosságot megfélemlítették a nyelvtörvény bevezetésével, már előfordult, hogy nyilvánosan félnek használni az anyanyelvüket.  A meghatározó kérdés az, hogy a holland diákok lelkiismerete hogyan viseli el azt, hogy egy olyan nyelvtörvény létezik, amely szögesen ellentétes az emberi méltóság és emberi jogok alapelveivel. Az iskolának küldött levelet itt olvashatja.

Március 11. 2010 Az Európai Unió hitelessége forog kockán.

Az Európai Unió egy politikai és gazdasági közösség, amely kristálytiszta szabályok alapján működik. Sajnos bizonyos népek kormányai saját módon értelmezik ezeket a szabályokat. Így Szlovákia 2006 óta nem tartja be az Európai Autonóm Nyelvek Kartáját és fittyet hány az európai emberi jogok egyezményeire is. Görögország, Magyarországhoz hasonló módon helytelen információt adott Brüsszelnek a költségvetési hiányt illetően és megsértette a maastrichti egyezményt. Szabó Zsoltnak és Marácz Lászlónak a „Az MSZP görög tragédiát okoz” című az európai jogrend betartását sürgető cikkét itt olvashatja. 

Április 9  2010 Elemzés: Románia másodrangú polgárokká teszi saját állampolgárait

Megjelent A 2009 áprilisban megjelent cikkünk magyar nyelvű változata. A cikket itt olvashatja