EURÓPAI MAGYAR EMBERJOGI ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPA

MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS

Ha a könyv holland nyelvű változatát szeretné megrendelni , utaljon át  20 eurot az alapítványunk számlájára, az alábbi számlaszámra, és az átutaló szelvényen adja meg címét.

Számlaszámunk 40 78 571 T.n.v. St.  Human Rights Hungarians.

Külföldi átutalás esetén az alábbi IBAN számot használja:  NL 71 PSTB 0004 0785 71

Megrendelés

Het boek geeft in de eerste hoofdstukken een beeld van de Hongaarse geschiedenis en cultuur, waarbij ook westerse vooroordelen ter sprake komen. De Hongaarse nederlaag tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot het verdrag van Trianon, waarbij twee derde van het Hongaarse grondgebied aan de omringende staten werd toegewezen. De auteur gaat uitgebreid in op de blijvende gevolgen van dit verdrag, ook voor de Hongaarse minderheden in Joegoslavië, Slowakije en Transsilvanië. Over het algemeen wordt aan de Hongaarse problematiek in de media weinig aandacht geschonken. Na de omwentelingen in Oost-Europa is ook Hongarije wakker geschud. Hiernaar verwijst de titel van het boek. Zo wordt in Transsilvanië gepleit voor politieke zelfbeschikking van de Hongaren. De auteur is van Hongaarse afkomst en doceert aan de Universiteit van Amsterdam. Over de Hongaarse geschiedenis en politiek is in het Nederlands maar weinig gepubliceerd, zodat dit boek een welkome aanwinst vormt.
(Biblion recensie, P. K
rug.)

 

Alapítványunk támogatóit megajándékozzuk egy ajándék példánnyal.