EURÓPAI MAGYAR EMBERJOGI ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPA

HÍREK

Június 8. 2010.  AZ ALAPÍTVÁNY MEGSÉRTETTE A SZLOVÁK NYELVTÖRVÉNYT

A magyar ember jogi alapítvány pénztárosa, ma délután egy angol nyelvű transzparenst függesztett fel egy nyilvános helyen, Somorján. A transzparens a következő szöveget tartalmazza „HUNGARIANS ARE BORN AS FREE PEOPLE , NOT AS SLAVES” (Fordítás: Magyarok szabad emberként születtek, és nem rabszolgaként). A szlovák nyelvtörvény tiltja az angol nyelv használatát egész Szlovákia területén. A szlovákiai autonóm magyar ajkú lakosságot már eljárás alá vonta a szlovák nyelvrendőrség magyar nyelvű plakátok használata miatt. A szlovák nyelvtörvényről többet a következő helyen tudhat meg.  http://www.hungarian-human-rights.eu/taalterreur/

Június 5. 2010. NYELVI JOGOK KÖZÉP- EURÓPÁBAN.

Az alapítvány beindította nyelvi jogok portálját. Ennek az internetes portálnak az a célja, hogy bátorítsuk és támogassuk a Szlovákiában illetve Romániában élő magyar ajkú európai polgárokat abban, hogy anyanyelvüknek szabadon használják: a hollandiai frízekhez vagy a dél-tiroli német ajkúakhoz hasonlóan. Az európai, bilaterális és nemzeti törvények alapján jogukban áll szabadon használni anyanyelvüket. http://www.language-rights.eu/

12-6-2010 A SZLOVÁK NYELVRENDŐRSÉG AMATŐR SZÍNÉSZEKET IDÉZETT BE.

A szlovák nyelvrendőrség beidézett egy amatőr színháztársulatot, amelynek tagjai megszegték a szlovák nyelvtörvény rendelkezéseit, a szlovák nyelvtörvény  tiltja ugyanis  a magyar nyelvű kulturális eseményeket. Egyébként a nyelvtörvény ugyanúgy tiltja a nyilvános angol nyelvű popzene  előadásokat is, és a nyilvános angol nyelvű feliratok szintén illegálisak. A szlovák nyelvrendőrség érdekes módon angol nyelvű popkoncertek után nem indított eljárásokat, viszont azonos jellegű cselekményeket eljárás alá von, amennyiben ezeket magyar nyelven tartják meg. Az ebből fakadó jogegyenlőtlenség alapján Szlovákia az egyetlen ország az Európai Unióban, amely  etnikai alapon diszkriminál.

2010.07.25. LANDMAN GABOR PORTRÉJA A DE VLINDERREVOLUTIE CÍMŰ MŰSORBAN.
JÚLIUS 25-ÉN NED2 19 órakor.

 De vlinderrevolutie (a pillangóforradalom -ford.) műsorcím a meteorológiából származó "het vlindereffect (pillangó effektus) terminusra utal: a műsor motivált és szenvedélyes világpolgárokat mutat be, akik az élet különböző területein pozitív hatásukkal járulnak hozzá egy jobb, tartósabb és igazságosabb világhoz. Különböző tematikák kapcsán mutatják be azt, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hogy milyen irányba változik az, ha nem történik semmi. Ennek a keretében készült egy portré Landman Gáborról, az alapítvány pénztárosáról. A stáb elkísérte őt Szlovákiába, ahol a megfélemlített magyar nemzetiségű szlovák állampolgároknak szórólapokat osztogat. A szórólapok 10 pontban tartalmazzák a Szlovákiában élő magyar autonóm lakosságnak a nyelvi jogait. A műsort itt lehet online megtekinteni vagy letölteni.(A műsor holland nyelvű)

2010.07.01. SZLOVÁKIA AZ EURÓPAI UNIÓ TRÓJAI LOVA

 

Frits Bolkestein és Geert Wilders már 1996-ban megállapította, hogy az etnikai kisebbségek iránti tisztelet hiánya megbénítja Közép-Európának az Európai Unióba való gyors integrálódását. 1996-ban a fent nevezett politikusok a következőket állítják: “Az új tagországoknak vállalniuk kell az EU által előírt kötelezettségeket, az úgynevezett acquis communautaire-t, amelyeket az EU 1993-ban Koppenhágában megfogalmazott. A volt Jugoszláviában történt etnikai kudarc után, nagyon fontos az etnikai stabilitás a régió többi részében. Európának ezért figyelni kell arra, hogy a trójai lovat ne hozza be Európába. ”

Most 14 évvel később eljött a számvetés ideje. Szlovákia személyében az EU ténylegesen behozta Európába a trójai lovat. Geert Wilders-nek és Frits Bolkesteinnek az 1996-os figyelmeztetései sajnos teljesen helyén valóak voltak. A 2007-es faji törvény és a 2009-es nyelvtörvény bevezetésével, Szlovákia lábbal tiporta az aláírt szerződések legelemibb elveit, és ez által maradandó károsodást okozott a régió etnikai stabilitása szempontjából. További információk itt: Szlovákia az Európai Unió trójai lova.

2010.07.01. FELJELENTÉS A NYELVTÖRVÉNY ÁTHÁGÁSÁRÓL A  NYELVRENDŐRSÉGNÉL

 

A szlovák nyelvtörvény értelmében az angol vagy a magyar nyelv nyilvános használata Szlovákiában mai napig tilos. Legutóbb a de Kirreweie általános iskola is megszegte a szlovák nyelvtörvényt. (itt olvashatja a de Kirreweie iskola vezetőségének írt levelünket). Felszólítottuk a szlovák Nyelvrendőrséget arra, hogy minden dokumentált törvényszegés ellen járjon el (1- Kirreweie Általános Iskola, 2-ECHRHCE Alapítvány, 3-Pontes Pieter Zeeman Iskola, 4-Kia Motors, 5- Ablasserdam és 6-Zoetermeer Városi tanácsa). Ugyanis a szlovák nyelvrendőrség hasonló cselekedetek miatt eljárást indított egy amatőr színtársulat ellen

2010.11.20  NYELVI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN Egy olyan ember számára, aki Hollandiában nőtt fel, a világ legtermészetesebb dolga, hogy kiálljon jogaiért. Így a nyugat-európai polgárok nem tétováznak, ha a jogaik megsértéséről van szó, és azonnal panaszt nyújtanak be a közigazgatási szerveknél, és ha szükséges jogi lépésektől sem riadnak vissza, ellentétben a Szlovákiában és Romániában élő magyar nemzetiségű polgárokkal. Mindezek a hozzáállásbeli különbségek nagyon különösek, tekintettel arra, hogy ugyanabban az Európában élünk, ahol azonos normák érvényesek. A közép-európai nyelvi jogokról bővebben a következő cikkben olvashat.

2010.10.02 SEGÍTSEN, HOGY MÉG TÖBB EMBERT VILÁGOSÍTSUNK FEL JOGAIRÓL  Alapítványunk évente egyszer kiküld egy levet potenciális szimpatizánsoknak azzal a kéréssel, hogy az alapítványt támogassák. Ezt a levelet it olvashatja. Alapítványunk egy önálló szervezet, amely a Közép-Európában élő magyar nemzetiségű lakosok emberi jogainak betartásáért harcol. Egy olyan európai közösség megteremtése a célunk, amelyben a faji, anyanyelvi, nemzetiségi alapon történő diszkriminációnak nincs helye. Ezúton kérjük Önt arra, hogy anyagi támogatásával segítsen nekünk ebben a munkában, ezt megteheti online vagy banki átutalással. Alapítványunknak név nélkül is adományozhat. Az alapítványnak nyújtott támogatását levonhatja jövedelmi adójából. Az adó visszatérítésről bővebben itt olvashat.

2010.10.01 NYELVI JOGOK ROMÁNIÁBAN; KÜLÖNBSÉG PAPÍRFORMA  ÉS A GYAKORLAT KÖZÖTT

Papírforma szerint Románia egy olyan ország, ahol az autonóm népeket nem asszimilálják erőszakos módon, ahol a régi etnikai ellenségeskedések teljesen megszűntek. Sőt egy olyan országnak számít elméletileg, ahol az autonóm lakosokat egyenesen védelmezik egy nagylelkű és rendkívül igazságos jogi keretben. A gyakorlatban azonban ezeket a jogi egyezményeket csúnyán áthágják. 10 olyan esetet olvashat itt, amely bizonyítja azt, hogy Románia súlyosan megsérti azokat a megállapodásokat, amelyeket aláírt. Például azt a kristálytiszta megállapodást, amely értelmében minden olyan település, amelynek lakossága 20%-ban magyar volt, a kisebbségi nyelv, tehát a magyar nyelv használata kötelező. Arra kértük a kompetens hatóságokat, hogy lehetőleg változtassanak ezeken a körülményeken. Erről bővebben itt olvashat.

2010.09.20 HIÁNYZÓ KÉTNYELVŰ HELYSÉGNEVEK KÖZÉP-EURÓPÁBAN

Az ANWB (holland autóklub) minden évben értékes térképeket ad a tagjainak. Szembeötlő, hogy a finnországi (Skandinávia), olaszországi (Alpok) és spanyolországi útvonalakat tartalmazó térképeken a kétnyelvűségre való tekintettel az autonóm kisebbségek nyelvén is kiírják a helységneveket, nevezetesen Finnországban svédül is, Olaszországban németül is, Spanyolországban baszkul is. Az új európai uniós tagországok esetén, romániai és szlovákiai útvonalak esetén a kétnyelvű feliratokat teljesen mellőzik. Levelünkben arra kértük az ANWB-t, hogy ezt kiigazítsa.

2011.02.10 BOÉR KÁROLY INTERJÚJA  A NYELVI JOGOKRÓL LANDMAN GÁBORRAL    most online elérhető.   Elhangzott 2010 augusztusában a Marosvásárhelyi Rádió Adásában Az interjút itt lehet meghallgatni vagy letölteni.

25-05-2011 AZ ANWB MÓDOSÍTJA A SZLOVÁKIAI ÉS ROMÁNIAI TÉRKÉPEIT.   2010 szeptemberében írtunk egy levelet az ANWB-nek, amelyben tudattuk, hogy a romániai és szlovákiai térképeken hiányoljuk a Magyar településneveket. A kétnyelvű település jelölések természetesek többek között a finnországi svédeknél, az olaszországi németajkúak esetén, Spanyolországban a baszkoknál és Wellsben is. Az ANWB javaslatainkat figyelembe véve dolgozta át a térképeket. Az új – amúgy nagyon is hasznos ANWB térképekhez, amelyek a Magyar településneveket is tartalmazzák, az ANWB tagok ingyen férhetnek hozzá. A régi, egynyelvű Szlovákia és Románia térképek itt tekinthetőek meg.  Az uj térképeket itt  ( Szlovákia és Románia  ) lehet megtekinteni

 

25-05-2011 ARROGANCIA A NYELVHASZNÁLATBAN MAROSVÁSÁRHELYEN

A marosvásárhelyi repülőtér weboldalán egy szót sem találhatunk magyarul, de még angolul sem, a repülőtér alkalmazottjai között csak hosszas keresgélés után lehet magyarul is beszélő alkalmazottat találni. Történik mindez olyan körülmények között, hogy az utasok 70-80%-a magyar anyanyelvű. A  marosvásárhelyi repülőteret használó ügyfelek, utasok a régióban laknak, Maros, Hargita, Kovászna megyékben, ahol 40, 90 és 80%- ban élnek Magyar ajkúak. A repülőtéren, mint dekoncentrált intézményben, a magyar nyelv használata a közérdekű információk közlésében a 215/2001–es romániai törvény alapján kötelező. A marosvásárhelyi repülőtéren uralkodó helyzet a nyelvhasználatot illetően  összeegyeztethetetlen a nyugat európai repülőterek például a weeze-i repülőtér standardjaival. Sajnos a marosvásárhelyi repülőtér igazgatója mélységes megvetést tanúsít a magyar ajkú lakosság nyelvi jogai és a magyar ügyfelek nyelvi igényei iránt. Ezért egy levelet küldtünk a marosvásárhelyi repülőtér igazgatójának azzal a kéréssel, hogy vessen véget ezeknek a diszkriminatív és törvénytelen állapotoknak.

23-05-2011 KOLOZSVÁRON VISSZATÉRT A NACIONALIZMUS

Hétfő reggelre az összes ötnyelvű üdvözlő tábla eltűnt a Kolozsvár bejárataiból.  Ugyanakkor a kolozsvári önkormányzat elhelyezett egy diszkriminatív plakátot Mátyás király szobra elé. Egy hasonló jellegű magyarellenes tábla létezett már a szobor talapzatán korábban is, az része volt Funar volt kolozsvári nacionalista polgármester magyarellenes megnyilvánulásainak. Erről bővebben olvashat a Kolozsváron visszatért a nacionalizmus című cikkben. Itt olvasható a sajtónyilatkozatunk is. ( Holland nyelvű) Ugyanakkor elküldünk egy levelet Kolozsvár polgármesterének, Sorin Apostu úrnak azzal a kéréssel, hogy távolodjon el ettől a nacionalista megnyilvánulástól, és felajánlottuk neki azt, hogy a mi költségünkön látogasson el Frízországba (Hollandiába), hogy egy képet alkothasson arról, hogy Hollandia miként tartja tiszteletben a nyelvi jogokra és az autonóm kisebbségekre vonatkozó európai egyezményeket.

02-08-2011 TÖBBNYELVŰ MATRICA A IORGA TÁBLÁN KOLOZSVÁRON

Többnyelvű öntapadós feliratokat ragasztott a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport előtti, Iorga-idézetet tartalmazó bronztáblára az alapítvány pénztárosa. A közösségi rendőrség eltávolíttatta a matricákat. „Hol marad a magyar felirat? Mi is itt élünk! Törvényadta jogunk van az anyanyelvünkhöz!” – ez a szöveg volt olvasható az egyik matricán, amelyet Landman Gábor, az amszterdami székhelyű Európai Magyar Emberjogi Alapítvány Közép-Európa elnevezésű szervezet képviselője ragasztott a Mátyás-szoborcsoport előtt a gyepen található bronztáblára kedden délután. Kolozsvár egyébként a 2002-es 1415 kormányhatározat alapján egy olyan város ahol a Magyar nyelv hivatalosan is használható a közigazgatásban. Kolozsváron szisztematikusan megtagadnak minden nyelvi jogot és ezzel az európai regionális nyelvek kartáját is alaposan megsértik.  A sajtóhírünket itt olvashatja (Holland nyelvű). A matrica ragasztásról készített felvételeket itt nézheti meg.

07. 2011. DISZKRIMINÁCIÓNAK MINŐSÜL A TORDASZENTLÁSZLÓI RENDŐRSÉGEN A MAGYAR FELIRATOK HIÁNYA 

A Diszkrimináció Ellenes Tanács döntést hozott a tordaszentlászlói rendőrségen hiányzó magyar nyelvű feliratok  ügyében.  A döntés értelmében a rendőrségnek mint dekoncentrált állami intézménynek magyar nyelven is ki kell írnia a közérdekű információkat, illetve magyar nyelvű táblákat kell kihelyeznie a rendőrség épületére. Ez érvényes Tordaszentlászlón kívül minden olyan településre, ahol a magyar lakosság aránya meghaladta 20 százalékot.  Sajnálattal állapítottuk meg, hogy Kolozs megyében gyakran nem tartják be a nyelvi jogokat. Románia az EU csatlakozás alapfeltételeként különböző szerződésben és egyezményben vállalta a nyelvi jogok biztosítását a magyar anyanyelvű lakosság számára. További információkat a nyelvi jogokról a következő weboldalon találhat: http://www.language-rights.eu 

09-09-2011 TÖRVÉNYTELEN  EGYNYELVÚ TÁBLÁK BONCHIDÁN

A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatot hozott a bonchidai hiányzó magyar nyelvű helységnévtáblák és a polgármesteri hivatalban hiányzó magyar feliratozás ügyében. A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatában megállapította azt, hogy a magyar feliratozás és a magyar helységnévtáblák hiánya törvénytelen és diszkriminatív. A 215/2001-es közigazgatási törvény kötelezővé teszi a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését és a magyar nyelv hivatalos nyelvként való használatát szóban és írásban román nyelv mellett ott, ahol a lakosság kisebbségi aránya meghaladta a 20 %-ot.  A 1415/2002-es kormányhatározatban megtalálható mindazon települések neve, ahol kötelezően kell alkalmazni a 215/2001-es törvény előírásait. Kolozsvár esetén már 2001 óta nem tartják be a törvényeket. A 215/2001 törvény 131. cikke tiltja a nyelvi jogok megvonását, ha az etnikai arány bármilyen okból 20 % alá csökkenne.Románia ezeket a nyelvi jogokat a 2007-es EU-s csatlakozás alapfeltételként vállalta. Ráadásul Románia 2008-ban az Európai Regionális Nyelvek Kartáját is ratifikálta, amely kötelezi a magyar nyelv használatának a bátorítását.   A sajtóhírünket itt olvashatja

12-10-2011 ROMÁNIA CSAK PAPÍRON ÁLL KÉSZEN A SCHENGENI ÖVEZETHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA   Most, hogy Románia csatlakozni szeretne a Schengeni övezethez, Hollandiának és a többi Európai Uniós tagországnak következetesen számon kell kérnie tőle a bűnözés és korrupció ellenes küzdelme mellett az emberi jogok betartását is. Az Európai Uniónak jól át kell gondolnia, hogy milyen ellenőrzési- és szankcionáló mechanizmusokat alkalmaz az egyezmények betartását illetően. A Romániában észlelhető emberi jogokra vonatkozó politika rávilágít arra, hogy a papírforma által elméletileg biztosított jogok nem jelentik azt, hogy az országban élő autonóm lakosságnak a jogait valóban betartják. Landman Gábor és Szabó Zsolt cikkét itt  olvashatja. A cikk megjelent  október 20.-án a hollandiai  NRC valamint a Nederlands Dagblad napilapokban. 

18-02-2013  A DISZKRIMÁCIÓ ELLENES TANÁCS DÖNTÉSEI MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATAI.

A Diszkrimináció ellenes tanács döntéseit  itt olvashatja magyarul.   BonchidaKolozsvár.  Tordaszentlászló

08-09-2013 AZ ALAPÍTVÁNY 500 KÉTNYELVŰ TÁBLÁT OSZTOTT SZÉT A KOLOZSVÁRI  MAGYAR NAPOKON.

A táblákat és egy ingyen információs csomagot  itt lehet igényelni.  

05-09-2014 ÍTÉLET   HELYSÉGNÉVTÁBLÁJÁRÓL.  A KOLOZSVÁRI POLGÁRMESTER KÖTELES KIFÜGGESZTENI A MAGYAR NYELVŰ HELYSÉGNÉVTÁBLÁKAT. Fordulópontot hozhat a kisebbségi nyelvhasználatban a kolozsvári törvényszék döntése, amely kötelezi a város polgármesterét a magyar nyelvű helységnévtáblák kifüggesztésére. Az ítélet indoklása szerint a kolozsvári magyaroknak annak ellenére joguk van ehhez, hogy számarányuk nem éri el a törvényben előírt húsz százalékot. A történet ettől válik érdekessé: a román bíróságokon eddig csak arra volt példa, hogy a törvényt a kisebbségi jogokat szűkítve értelmezték. Több információ a Kolozsvári Dossziéban található

6-11-2014 5000 ALÁÍRÁST GYŰJTENEK A KOLOZSVÁRI KÉTNYELVŰ TÁBLÁKÉRT

Aláírásgyűjtésbe kezd a kolozsvári bejáratokhoz kihelyezendő kétnyelvű helységnévtáblák ügyében a European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány. A civil szervezet első fokon megnyerte a helységnévtábla ügyében indított pert, azonban a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal felfolyamodványban megtámadta a bírósági döntést. Az önkormányzat azzal érvelt, hogy a kolozsvári magyarok nem igénylik a kétnyelvű táblát. >> Az aláírásgyűjtő ívet itt is le lehet tölteni >>

Miért kell többnyelvű tábla Kolozsvárnak? HU, RO, GB